Werkgroep No Mas No More

Hoe is de NMNM Werkgroep ontstaan en waar staat deze voor? Carmen Grefte, Beleidsmedewerker Huiselijk Geweld en Kindermishandeling bij directie ZJCN van het Ministerie van VWS, vertelt wat de doelstellingen zijn van de werkgroep en welke taken deze op zich heeft genomen.

Het begin van de NMNM Werkgroep

Carmen: ‘Uit de eerste NMNM Conferentie in 2018 ontstond een tijdelijke werkgroep, om beter te kunnen werken aan de opzet van intereilandelijke opvang. In 2019 is deze werkgroep verder ontwikkeld.

Hieruit kwam in 2020 het plan voort om een vaste werkgroep aan te stellen waarin alle overheden van de zes eilanden en VWS zijn vertegenwoordigd. Met als doel om gezamenlijk te werken aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze werkgroep werd opgericht in januari 2022. In de NMNM Werkgroep hebben de ministeries van Aruba, Curaçao en Sint Maarten zitting, de Openbare Lichamen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het ministerie van VWS.’

Wat staat er op de agenda van de Werkgroep?

‘De leden van de werkgroep organiseren elke twee jaar de No Mas No More Conferentie, die in het najaar van 2023 weer plaats zal vinden’, vervolgt Carmen. ‘De werkgroep pakt onderwerpen op die alle eilanden aangaan, zoals de beschermingscode, het Verdrag van Istanboel en intereilandelijke opvang.’

Samen leren en expertise delen

‘Het streven van de werkgroep is dat we zoveel mogelijk samenwerken bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling’, zegt Carmen. ‘Zodat we het wiel niet allemaal afzonderlijk hoeven uit te vinden, maar we van elkaar kunnen leren en gebruikmaken van elkaars kracht en expertise. Het is zo belangrijk om samen toe te werken naar aansluiting bij het Verdrag van Istanboel, om kinderen veilig te laten opgroeien en huiselijk geweld zoveel mogelijk te voorkomen.’

Wil je meer weten over de Werkgroep No Mas No More? Stuur een mail naar: info@nomasnomore.nl

Carmen Grefte