The Rock – Early Family Support opent zijn deuren!

De social support unit heeft een centrum voor opvoedingsondersteuning opgezet om ouders, verzorgers en opvoeders toegang te geven tot verschillende ondersteunende diensten. Het heet The Rock en is bedoeld om kinderen en gezinnen, ongeacht hun leeftijd, de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben als er zich uitdagingen voordoen. Het doel is om te voorkomen dat problemen escaleren en later intensievere ondersteuning nodig hebben. Het is gevestigd aan de Fr. van Teefelenweg 8 en werd officieel geopend op vrijdag 30 juni 2023. #GISStatia #TheRock #Familysupport UNICEF Nederland UNICEF Caribisch Nederland.