Rosanna van Dijk

Ik ben Rosanna van Dijk, directeur van Directie Sociale Zaken op Aruba. Van huis uit heb ik een doctor in Clinical Psychology met een specialisatie in kind en jeugd en forensisch. Alhoewel ik binding heb met een scala aan onderwerpen, ligt mijn hart met name bij onderwerpen zoals gendergelijkheid, vrouwenrechten, kinderrechten en maatschappelijke rechtvaardigheid. Vanaf het begin van mijn studie en carrière, was het recht om op te kunnen groeien en leven in een omgeving vrij van fysiek en psychologisch geweld een bron van motivatie voor mij. Dagelijks zet ik mij in om bij te dragen aan het bevorderen van de kwaliteit van leven van verschillende kwetsbare groepen in onze samenleving. Dat doe ik door de randvoorwaarden te bevorderen die de organisatie in staat stellen klantgerichte dienstverlening op hoog niveau te bieden.

Het Interlandelijk Platform No Mas No More maakt het mogelijk om samen binnen het Koninkrijk impact te kunnen hebben op de ontwikkelingen die nodig zijn, door middel van kennisdeling en samenwerking. Het is voor mij een eer om met mijn kennis en ervaring bij te kunnen dragen aan gezamenlijke doelen op het vlak van welzijn binnen het Koninkrijk.