Reactie Ereina Hunt-Gorden

STELLING

Onderstaande stelling is voorgelegd aan Ereina Hunt-Gorden, Family Support Coördinator en Beleidsmedewerker Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, Sint Eustatius.

De stelling luidt:

‘Opgevangen worden als kind in een opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld zorgt altijd voor een negatieve invloed op de ontwikkeling van het kind.’

Ereina Hunt-Gorden:
‘Kinderen die zonder hun ouders uit huis geplaatst worden, hebben te maken met hechtingsproblematiek. Dit heeft altijd een negatieve invloed op het kind. Het is minder erg voor een kind om samen met een ouder uit huis geplaatst te worden, bijvoorbeeld in huiselijk geweld situaties. De hechting tussen kind en ouder is intact, waardoor het kind zich veilig voelt.

Maar het is altijd beter voor een kind om in zijn eigen vertrouwde omgeving te blijven en niet in een opvang. Het is beter voor de familie als de ouders hulpverlening, ondersteuning en de tools krijgen om te leren om betere ouders te worden.’