Reactie op de stelling van Elly Rojer

Onderstaande stelling is voorgelegd aan Drs. Elly Rojer, Gedragswetenschapper, Kinder- en Jeugdpsycholoog en Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld bij ZJCN Jeugdzorg Bonaire.

De stelling luidt:

‘Opgevangen worden in een opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld zorgt altijd voor een negatieve invloed op de ontwikkeling van het kind.’

Elly Rojer:
‘Nee, het is niet altijd schadelijk voor de ontwikkeling. Het is wel beter voor het kind om in de eigen omgeving te kunnen blijven, samen met de ouder die in hun eigen huis blijft. Maar als dat niet veilig genoeg is, is een opvang een minder slechte keus. Dit hoeft de ontwikkeling niet altijd negatief te beïnvloeden als er voor het kind een belangrijke steunfiguur beschikbaar is. Als deze steunfiguur de ouder is die met het kind naar het opvanghuis gaat, is het wel de vraag of die voldoende beschikbaar is voor het kind. Immers, de ouder is nog volop in de emotie en bezig met de eigen sores en regelzaken.’