Reactie Cassandra Richardson

STELLING

Onderstaande stelling is voorgelegd aan Cassandra Richardson, Social Expert & Consultant for Social Programs en voormalig directeur Safe Haven vrouwenopvang, Sint Maarten.

De stelling luidt:

‘Opgevangen worden als kind in een opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld zorgt altijd voor een negatieve invloed op de ontwikkeling van het kind.’

Cassandra Richardson:
‘Als kinderen getuige of doelwit zijn van huiselijk geweld, heeft dit een ernstige negatieve impact op hun ontwikkeling. Wanneer kinderen samen met hun moeder in een opvanghuis komen, is het zeker gerechtvaardigd om zorgen te hebben omtrent hun ontwikkeling, maar dat deze negatief wordt beïnvloed is geen absoluut gegeven en niet altijd het geval. Het risico op ontwikkelingsproblemen is groter als een kind in pleegzorg wordt geplaatst en dus uit zijn thuissituatie wordt weggehaald zonder ouder erbij. Kinderen kunnen ok uit een opvang komen samen met een ouder die slachtoffer was, maar dan wel met de inzet van een zorgteam dat aandacht schenkt aan mogelijke ontwikkelingsproblemen.Wat ik uit ervaring heb geleerd bij het werken met kinderen die met hun moeder in opvanghuizen verbleven, is dat kinderen vaak een lange weg hebben te gaan om zich aan te passen, maar dat dit zeker mogelijk is, met een goede uitkomst voor zowel moeder als kind. Verandering van leefomgeving, soms een nieuwe school, de noodzaak om nieuwe vrienden te maken en de verwarring om zijn thuis te verlaten waar de geweld plegende ouder verblijft aan wie het kind misschien is gehecht – dit alles moet met aandacht en zorg worden aangepakt om de negatieve effecten op de ontwikkeling van het kind zoveel mogelijk te beperken.

Familie en één-op-één therapie voor moeder en kind zijn noodzakelijk. Ook moet een kind duidelijk krijgen uitgelegd ‘waarom het in een opvanghuis moet wonen’, op een manier die past bij zijn leeftijd en die traumagericht is.

Er moet zoveel mogelijk worden geprobeerd om een kind thuis te laten blijven met ondersteuning van zijn familie, maar als er een groot risico is op misbruik en verwaarlozing, moet er veilige opvang worden gezocht voor het kind en de ouder die slachtoffer is.’