Voorwoord

Together we can protect!

Beste lezers,

Op de Caribische eilanden werken overheden, beleidsmakers en professionals keihard aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Soms voelt het als 3 stappen vooruit en weer 2 stappen terug. Het enthousiasme en de wil van iedereen is aanwezig, maar door de drukte van de dag, blijven dingen soms liggen. Maar als we met elkaar terugkijken over een langere periode, zien we dat er in de afgelopen jaren enorme vooruitgang is geboekt op de eilanden.  Zo heeft Aruba de Beschermingscode, zijn Curaçao en Caribisch Nederland ook gestart met de implementatie van de Beschermingscode en heeft Sint Maarten sinds vorig jaar Slachtofferhulp opgezet.

Er worden ook kleine, minder zichtbare stappen gezet. We zoeken bijvoorbeeld vaker de samenwerking met elkaar op door trainers van de eilanden in te zetten. En er liepen bewustwordingscampagnes op de eilanden over belangrijke onderwerpen zoals Femicide op Aruba.

Toch kan het delen van kennis verder versterkt worden. Samen met de werkgroep No Mas No More willen we dit oppakken. Maar niet alleen met een werkgroep. Want dan blijft er nog heel veel kennis onbekend. Met tweemaal per jaar een nieuwsbrief naar jullie te sturen, proberen we al informatie te delen. Maar om alle kennis structureel beschikbaar te maken, bestaat er nu ook de website No Mas No More.

Het doel van de website is het delen van informatie over huiselijk geweld en kindermishandeling vanaf onze eilanden. Welke bewustwordingscampagnes zijn er op Bonaire geweest, welke training(en) op Saba? Wij hebben nu een platform waar iedereen van alle eilanden informatie op kan delen en terug kan lezen.

Daarom nu mijn vraag aan jou: heb je informatie, geef je een training waar je mensen over wilt informeren, heb je een boek gelezen dat interessant was of zijn er op jouw eiland conferenties? Geef het aan ons door! Wij zorgen dat jouw informatie op de website geplaatst wordt. Zo maken wij samen een kennisplatform voor en door jullie.

Wij wensen u veel leesplezier!

Conferentie No Mas No More

Van 31 oktober t/m 2 november vindt op Curaçao de derde No Mas No More Conferentie plaats.
Het thema seksuele opvoeding en seksueel geweld staat bij deze conferentie centraal.

Meld je aan om de conferentie online te volgen!

De Werkgroep No Mas No More

Hoe is de NMNM Werkgroep ontstaan en waar staat deze voor? Carmen Grefte, Beleidsmedewerker Huiselijk Geweld en Kindermishandeling bij ZJCN, legt dit uit.

Lees meer over de NMNM Werkgroep

Krusada en Kadera: succesvol samenwerken tegen huiselijk geweld

‘Krusada’ en ‘Kadera’ begeleiden slachtoffers van huiselijk geweld. Krusada op Bonaire en Kaldera in Nederland. In dit interview met de beide directeuren lees je meer over de inspirerende samenwerking tussen beide organisaties.

Lees het interview

Samenwerkende opvangorganisaties

Op Saba en Sint Eustatius werkt men sinds 2022 keihard aan de oprichting van twee opvanghuizen, ondersteund door Kadera uit Nederland. Hoe ziet die samenwerking eruit? Verslag van een werkbezoek aan Saba.

Lees verder

Toetreding tot Verdrag van Istanboel

Toetreding van de zes eilanden tot het Verdrag van Istanboel is een belangrijke stap in de bestrijding van huiselijk geweld, stelt Flora Goudappel, hoogleraar Internationaal Recht en Publieksrecht aan de Universiteit van Curaçao en decaan van de rechtenfaculteit.

Lees het hele artikel

Van de eilanden naar Nederland – uitplaatsing slachtoffers huiselijk geweld

Bij de uitplaatsing van huiselijk geweld slachtoffers van een van de eilanden naar Kadera in Nederland komt heel veel kijken. Linda Wellinga van Kadera vertelt hoe dit allemaal in zijn werk gaat.

Lees haar hele verhaal

Drie professionals geven antwoord op de stelling:

‘Opgevangen worden als kind in een opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld zorgt altijd voor een negatieve invloed op de ontwikkeling van het kind.’

Lees de reacties van professionals!

Een inspiratieportret van Chantal Cali

Chantal Cali werkt als woonbegeleider bij opvanghuis Tabitha op Bonaire. Wat drijft en inspireert haar in haar werk met slachtoffers van huiselijk geweld?

Lees haar verhaal

Draag bij aan de NMNM nieuwsbrief!

Heb je een mooi en relevant onderwerp voor de NMNM nieuwsbrief? Een inspirerend verhaal over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling op je eiland? Laat het ons weten en mail naar: info@nomasnomore.nl