Iris Miangela Ras

‘Mijn naam is Iris Miangela Ras en ik ben Hoofd van Dienst van het Centro di Desaroyo di Hende Muhe, het CEDEHM. Het CEDEHM is belast met de implementatie van het Verdrag van CEDAW, oftewel het Vrouwenverdrag. Ik vind dat dit verdrag van cruciaal belang is voor de bescherming en bevordering van de rechten van vrouwen en meisjes, en we blijven ons dan ook continu inzetten voor de volledige implementatie ervan.

Voor Ons Is No Mas No More van het uiterste belang omdat er zoveel raakvlakken bestaan tussen Het Verdrag van CEDAW en het Verdrag van Istanboel. Wij zetten ons dus ook in tegen alle vormen van geweld tegen vrouwen, door middel van een gezinsgerichte aanpak. Het is voor ons zeer belangrijk om deel uit te maken van de keten die vrouwen veilig wil stellen. Het No Mas No More platform geeft ons de kans om ervaringen te delen en van elkaar te leren.’