Ina Garretsen van Openbaar Lichaam Bonaire

Mijn naam is Ina Garretsen en ik werk sinds 2016 bij het Openbaar Lichaam Bonaire en sinds 2020 onder andere in het Bestuursakkoord Huiselijk Geweld en Kindermishandeling BES. Hier ben ik begonnen om voor het Advies- en meldpunt HGKM Guiami de werkprocessen te beschrijven en een registratiesysteem te maken, om inzicht te krijgen in de vragen en meldingen die daar binnenkomen. Vervolgens heb ik het gehele Bestuursakkoord aanpak HGKM BES omarmd en mag ik vanuit het Openbaar Lichaam Bonaire de activiteiten vanuit dit Bestuursakkoord – die wij jaarlijks vastleggen in een werkplan – coördineren, trekken en uitvoeren en ook deelnemen aan de werkgroep No Mas No More.

In 2022 heeft het Openbaar Lichaam Bonaire in samenwerking met ketenpartners ‘Tei p’abo’ opgericht. Tei p’abo is een werkgroep van samenwerkende hulporganisaties op Bonaire, die met campagnes en evenementen mensen bewust wil maken van de impact van huiselijk geweld en kindermishandeling in het gezin en de schaamte die daarbij een grote rol speelt. Deze samenwerking is belangrijk om gezamenlijk te kunnen werken aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Samen kan je meer!

Er is veel kennis op de eilanden en er gebeurt veel. Ik vind het belangrijk om deze kennis en ervaringen te delen, zodat ieder eiland kan profiteren van wat er al bedacht en ontwikkeld is en ook kan meedenken over verbeteringen. No Mas No More is hiervoor een heel goed platform.

Ina Garretsen
Beleidsadviseur
Bestuursakkoord aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Openbaar Lichaam Bonaire
Directie Samenleving & Zorg
Kaya Neerlandia #41
Kralendijk, Bonaire, Caribisch Nederland
(+599) 717 5330