Ereina Hunt-Gorden

Ik ben Ereina Hunt-Gorden, family support coördinator huiselijk geweld en kindermishandeling bij het Openbaar Lichaam van Sint Eustatius. Het is mijn taak om alle professionals op Sint Eustatius te informeren en instrueren omtrent huiselijk geweld en kindermishandeling en het effect dat deze zware misdrijven hebben op de slachtoffers. Ik leer hen hoe belangrijk onze rol is bij het stopzetten van dit vreselijke geweld.

Daarnaast is het mijn verantwoordelijkheid om binnen de gemeenschap van Sint Eustatius meer bewustzijn te creëren rondom huiselijk geweld en kindermishandeling en mensen ertoe aan te zetten om actie te ondernemen en hulp te zoeken.

Verder ben ik coördinator van de opvang en ik ben advies- en meldpunt waar iedereen uit de gemeenschap terechtkan om melding te doen, advies te vragen of hulp te zoeken. Bovendien ben ik voorzitter van ons MDO, waarbij maandelijks een groep van 18 professionals van verschillende organisaties bijeenkomt om casussen en gebeurtenissen te bespreken.

Om onze slachtoffers beter van dienst te zijn, helpt de NMNM werkgroep ons om in contact met elkaar te blijven en op de hoogte te blijven van wat er speelt op de verschillende eilanden. Elk van ons wordt geraakt door huiselijk geweld en kindermishandeling binnen onze gemeenschappen. Samen kunnen we meer bereiken voor onze eilanden en onze slachtoffers en de NMNM werkgroep helpt hierbij.