Dertien ambtenaren opgeleid om huiselijk geweld en kindermishandeling te signaleren

Dertien professionals van verschillende organisaties op Sint Eustatius zijn nu beter in staat om gevallen van kindermishandeling en huiselijk geweld te signaleren. De ambtenaren hebben een intensieve zesdaagse training gevolgd om aandachtsfunctionaris te worden.

De training werd gegeven door Ereina Hunt-Gorden, coördinator gezinsondersteuning bij de Unit Maatschappelijke Ondersteuning, en Elly Rojer van Bureau Jeugd en Gezin Bonaire.

De aandachtsfunctionarissen adviseren, informeren en ondersteunen collega’s, directie en bestuur bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Ze zijn ook verantwoordelijk voor de handhaving van de beschermingscode, waardoor het gemakkelijker wordt om gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling te melden en deze gevallen sneller aan te pakken.

Dit is de eerste groep professionals die wordt opgeleid tot aandachtsfunctionaris op Sint Eustatius. Een andere groep krijgt volgend jaar een training om de gemeenschap aan te moedigen zich uit te spreken tegen huiselijk geweld en kindermishandeling.