Chantale George-Groeneveldt

Hallo allemaal! Mijn naam is Chantale George-Groeneveldt. Ik ben afdelingshoofd van de Community Development Family & Humanitarian Affairs (CDFHA) en de Women’s Desk van het Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid op Sint Maarten. De CDFHA is verleent effectieve en hoogwaardige diensten op het vlak van gemeenschapsontwikkeling, familie en humanitaire zaken, die voldoen aan de behoeften en wensen van de gemeenschap. De Women’s Desk, een divisie binnen de CDFHA, fungeert als het brandpunt voor de empowerment en vooruitgang van vrouwen en heeft een adviserende en belangenbehartigende rol met betrekking tot vrouwen-, gender- en familiezaken. Door middel van de doelstellingen – het bestrijden van gendergerelateerd geweld, het vergroten van de onafhankelijkheid van vrouwen en het begeleiden van vrouwen op hun weg – zorgt CDFHA Women’s Desk ervoor dat relevante diensten worden verleend en beleid wordt gemaakt met als doel om de positie van alle vrouwen te versterken. No Mas No More biedt een geweldige kans voor het partnereiland om dit doel te bereiken. Door onze doelstellingen structureel op elkaar af te stemmen en onze kennis, expertise en middelen te bundelen, kunnen we als landen onze nationale wettelijke verplichtingen en internationale verplichtingen nakomen met betrekking tot de bescherming van vrouwen en uitbanning van geweld tegen hen.