Beschermingscode en nieuw meldpunt op Curaçao

Onlangs gaf Curaçao het startsein voor de implementatie van de Kódigo di Protekshon. Dit is een ‘beschermingscode’, te vergelijken met de Nederlandse meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Naar aanleiding van de ontwikkeling van die beschermingscode was er een delegatie uit Curaçao op werkbezoek.

Er werd ook gesproken over de ontwikkeling van het nieuwe meldpunt voor alle vormen van geweld waaronder: kindermishandeling, partnergeweld en ouderenmishandeling. De delegatie bestond uit vertegenwoordigers vanuit het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW), het Ministerie van Justitie, NGO’s, en de Landelijk coördinator van de Kódigo di Protekshon.

Online kennis-tool aanpak kindermishandeling

Augeo Foundation werkt samen met het ministerie van SOAW, de Universiteit van Curaçao en UNICEF Nederland in het ‘Awareness-raising and Capacity-Building Toolkit for the protection of all European / Caribbean Children (ACT4ECC) project’ medegefinancierd door de Europese Unie. Aruba maakt ook onderdeel uit van dit project. Samen met professionals wordt op beide eilanden een online tool ontwikkeld met kennis, tips, ervaringsverhalen, video’s en oefeningen om professionals te ondersteunen in de aanpak van kindermishandeling en het zetten van stappen om hulp te bieden of te organiseren als dat nodig is. De online tool kunnen trainers en aandachtsfunctionarissen gebruiken bij hun ondersteunende rol aan professionals, daarnaast kunnen professionals de toolkit direct raadplegen bij specifieke vragen.

Inzichten van Nederlandse professionals

Tijdens dit werkbezoek zijn ervaringen uitgewisseld over dilemma’s die professionals ondervinden in het werken met de meldcode en lessons learned in Nederland. Recente uitkomsten van een uitvraag en reflectiebijeenkomsten over de meldcode zijn gedeeld. Ook is aangegeven hoe Augeo Foundation in samenwerking met partijen professionals ondersteunt. Naast de online tool is er een informatief online magazine voor Curaçao en Aruba in ontwikkeling over het thema veilig opgroeien.

Meer lezen over de lancering van de Kódigo di Protekshon